2020-11-06 06:09:19

DRŽAVNA MATURA Za učenike 4.a, 4. b, 4. e i 4. h!


Tijekom ovoga mjeseca učenici četvrtih razreda dobit će odobrenje ispitne koordinatorice za prijavu u Središnji registar državne mature, kako bi, ako to žele, mogli i prijaviti ispite državne mature. U sljedećih 14 dana, u svim 4. razredima, bit će održan jedan Sat razrednog odjela na temu državne mature. Do tada, maturanti, pogledajte tablicu važnih datuma (naravno, oni koji planiraju polagati ispite)!

Pogledajte tablicu datuma klikom na "više" i nemojte zaboraviti na njih!

DRŽAVNA MATURA – KALENDAR VAŽNIH DATUMA ZA UČENIKE

AKTIVNOST

VRIJEME

Prijave ispita državne mature

  1. 12. 2020. -  15. 2. 2021. u 12 sati

 

Provjera i potvrda ispravnosti osobnih podataka

  1. 12. 2020. -  15. 2. 2021. u 12 sati

 

Provjera i potvrda ispravnosti ocjena od prvoga do trećega razreda

  1. 12. 2020. -  15. 2. 2021. u 12 sati

 

Polaganje uz prilagodbu ispitne tehnologije – dostavljanje svih mišljenja i nalaza ispitnom koordinatoru

 

1. 12. 2020.  -   1. 3. 2021.

 

Naknadna prijava -  samo iz opravdanih  razloga

Promjena prijavljenih ispita -  samo iz opravdanih razloga Odjava prijavljenih ispita

Uplata prijavljenih ispita za učenike koji su obveznici plaćanja prijavljenih ispita

15. 2.  2021. - 2. 5. 2021.

 

Potvrda ocjena četvrtoga razreda

 

22. 5. 2021. - 30. 5. 2021.


Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci